Blog

VÌ SAO PHẢI PHÂN NHÓM KHÁCH HÀNG?

Việc phân loại khách hàng theo nhóm sẽ giúp bạn nắm rõ đặc tính và hành vi tiêu dùng. Khi đó, người kinh doanh sẽ

0932962199

https://m.me/cungcapkemgiasi

0932962199